Matt.com.pl
PL EN

Producent i dostawca elementów
CATV, LAN, WLAN, SMATV, TVSAT

O FIRMIE

Oferta

Podział wg funkcji

Sprzedaż hurtowa i detaliczna
Przystępne i elastyczne ceny
Doradztwo przy wyborze produktu
35 lat w branży

Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „MATT” jest jedną z najstarszych polskich, prywatnych firm elektronicznych w Polsce i należy obecnie do awangardy producentów elementów i podzespołów biernych pracujących w sieciach telewizji kablowych (TVK/CATV). Początki firmy sięgają roku 1982, kiedy to w piwnicy bloku w centrum Łodzi rozpoczęto produkcję dzwonków-pozytywek oraz alarmów samochodowych, a także ich instalowanie.

MATT produkuje w Polsce, stosuje uznane standardy światowe w zakresie projektowania i produkcji, przestrzega wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, prowadzi wieloetapową 100% kontrolę jakości każdego wyprodukowanego wyrobu. Aktualnie w swojej ofercie posiadamy własnej produkcji:

Zaopatrują się u nas instalatorzy, monterzy, sieci kablowe, oraz indywidualni klienci. Jakość naszych wyrobów konkuruje z największymi producentami, a nasze produkty sprzedajemy również zagranicznym firmom. W swojej ofercie handlowej mamy również szeroki asortyment innych produktów, a w skład ich wchodzą między innymi:

 

Otwartość na potrzeby klienta powinna być jedynie uzupełnieniem powodów, dla których wybiera się produkty PTH MATT. W zamian Odbiorca zyskuje przyjaznego partnera handlowego angażującego się we współpracę równie żarliwie przy dużych zleceniach, jak i zamówieniach małoseryjnych czy wręcz jednostkowych.

Pragniemy również podkreślić, iż w ramach dywersyfikacji działalności firmy, a także dzięki własnej innowacyjności, PTH MATT włączyło się do opracowania projektu pt. "Autonomiczne, bezpieczne i inteligentne przejście drogowe". Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum w składzie: Instytut Nauki i Techniki Stipendium, Politechnika Łódzka oraz MATT.

Powyższy projekt jest przedmiotem złożonego Wniosku w dn.14.09.2017 r. przez Konsorcjum do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”. Aktualnie Wniosek jest na etapie oceny przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Numer wniosku o dofinansowanie POIR.04.01.02-00-0065/17.

Celem Projektu jest opracowanie instalacji demonstracyjnej oraz walidacja technologii prowadzących do innowacyjnego produktu ABI: inteligentnego systemu sygnalizacji i oświetlenia przejścia dla pieszych zasilanego wyłącznie z odnawialnych źródeł energii (słońce, wiatr).

Więcej informacji na temat powyższego projektu w zakładce AKTUALNOŚCI.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz naszą działalnością. Jeśli znajdziecie Państwo w niej coś intersującego  – zapraszamy do współpracy, jeśli nie – prosimy o kontakt lub uwagi, może będziemy mogli jakoś pomóc lub Państwo będą mogli wskazać nam ciekawy kierunek rozwoju.


                  Informujemy również, iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przystosowaliśmy procedury obowiązujące w PTH MATT do zgodności z powyższym rozporządzeniem. Poniżej Klauzula Informacyjna dla naszych Klientów i Dostawców. 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW PTH MATT

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE  o Ochronie Danych Osobowych  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe „MATT” TADEUSZ TROJAK z siedzibą w Łodzi, 93-035 Łódź, ul. Wólczańska 241, NIP 725-001-13-10 , REGON 008230857, e-mail: pth@matt.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administratora
  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w tym: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  3. ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń,
  4. marketingu bezpośredniego, jeśli taką zgodę od Państwa otrzymaliśmy albo otrzymamy,
  5. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
  6. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  7. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiekcie administratora.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/są: firmy pocztowe (Poczta Polska, INPOST, ewentualnie inne w przyszłości),  firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora współrealizujący zawarte z Państwem umowy, Biuro Rachunkowe realizujące obsługę księgową Administratora.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
 9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ani udostępniane innym podmiotom niż podano w p. 4.

 

Łódź, 25.05.2018 r.

Tadeusz Trojak

Właściciel PTH MATT • Budynek firmy PTH MATT

 • Wejście do sklepu PTH MATT

 • Wjazd na posesję przy budynku PTH MATT

 • Sklep PTH MATT

 • Sklep PTH MATT

 • INSTALACJA TESTOWA ABI przy ul. Brzezińskiej w Łodzi


Posiadamy certyfikat systemu zarządzania wg ISO 9001:2008

logo TUV

 

 


PTH "MATT" jest jedną z najstarszych polskich, prywatnych firm elektronicznych w Polsce i  należy obecnie do awangardy producentów elementów i podzespołów biernych pracujących w sieciach telewizji kablowych (TVK/CATV). Oferuje najbogatszy w Europie wybór abonenckich gniazd antenowych radiowo-telewizyjne RTV, satelitarnych RTV-SAT oraz multimedialnych RTV-DATA. Dodatkowo produkujemy wszelkiego typu filtry częstotliwościowe, zwrotnice multimedialne, izolatory, separatory, tłumiki kanału zwrotnego, rozgałęźniki, odgałęźniki
Oprócz tego nasza hurtownia zaopatruje instalatorów i monterów w osprzęt elektroinstalacyjny, anteny, zasilacze, elementy sieci komputerowych i telekomunikacyjnych itp. W ofercie posiadamy również szerogi wybór różnego typu kabli i przewodów. Dodatkowo nadal prowadzimy sprzedaż joystików, joypadów i akcesoriów do retro gier i konsol typu Amiga, Atari itp.
Pomagamy również naszym klientom tworzyć projekty instalacji RTV-SAT i dobierać odpowiedni sprzęt. Prowadzimy handel detaliczny i hurtowy.

Ostatnio (wiosna 2021) firma zrealizowała inwestycję INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA W PTH MATT PRZY UL.WÓLCZAŃSKIEJ 241. Szerzej o niej w Aktualnościach.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYWIADEM ZAMIESZCZONYM W WAKACYJNYM WYDANIU MAGAZYNU PIXEL.